Freke.

Odin (from nordic mythologi) had 2 wolves. One was called Freke. Freke translates as "the ravenous" but can also mean just "wolf". Odin (wild, ectasy, furious?). In Norse mythology, one-eyed chief of the Aesir gods; god of wisdom and war; son of Bor and the giantess Bestla; brother of Vili and Ve (or Hoenir and Lodur); married to Frigga; father of Thor. Odin was called Voden, Woden, Wotan, Wuotan, or Votan in Germanic and Anglo-Saxon mythologies. The Prose Edda describes Odin as the god who "governs all things." Odin was the wisest of the gods, and all the other dieties came to him for advice. He drew his wisdom from the well of the giant Mimir. Odin gave up one of his eyes to Mimir as a pawn to gain wisdom and was sometimes portrayed as a one-eyed old man. Occasionally, however, he appears as a heroic man with a spear and shield. In Valhalla and Vingolf Odin gave elaborate banquets, but he only drank wine, which was all he needed to sustain himself. The meat served to the god was given to his wolves, Geri and Freke (the greedy one). Odin had two ravens called Hugin (thought) and Munin (memory) that perched on his shoulders. Every day they flew forth throughout the universe and brought news home to the god.

Freke Networks Aps is based in Copenhagen, Denmark - and supplies technical services, content, billing solutions, financial services, customer support, promotion and hosting to companies worldwide. Some sites owned by Freke Networks APS are operated by partner companies, and are subject to the laws of the contries that they are based in.

Odin (fra nordisk mythologi) havde fået 2 ulve. Den ene blev kaldt Freke. Freke oversættes som "den glubende", men kan også betyde bare "ulv". Odin (vild, ectasy, rasende?). I den nordiske mytologi, enøjede leder af asernes guder, gud for visdom og krig, søn af Bor og jættekvinden Bestla, bror til Vile og Ve (eller Høner og Lodur), gift med Frigg, far til Thor. Odin blev kaldt Voden, Wodan, Wotan, Wuotan eller Votan i germansk og angelsaksisk mytologier. Den Edda beskriver Odin som den gud, der "styrer alle ting." Odin var den klogeste af guderne, og alle de andre guder kom til ham for at få råd. Han trak sin visdom fra brønden i den gigantiske Mimer. Odin opgav en af ​​hans øjne til Mimers som en bonde for at få visdom og var undertiden beskrives som en enøjet gammel mand. Men sommetider, at han fremstår som en heroisk mand med et spyd og skjold. I Valhalla og Vingolf Odin gav udarbejde banketter, men han kun drak vin, hvilket var alt han behøvede for at opretholde sig selv. Kødet serveres til Gud var givet til hans ulve, Geri og Freke (den grådige en). Odin havde to ravne hedder Hugin (tanke) og Munin (memory), der ligger på hans skuldre. Hver dag fløj de ud i hele universet og bragte nyheder hjem til gud.

Freke Networks Aps er baseret i København, Danmark - og leverer tekniske tjenester, indhold, fakturering løsninger, finansielle tjenesteydelser, kundesupport, markedsføring og hosting til virksomheder over hele verden. Nogle steder ejes af Freke Networks ApS drives af partnervirksomheder, og er underlagt lovgivningen i de Lande, at de er baseret i.

 


Warning: require_once(/home/lavridsen/public_html/magpierss/rss_fetch.inc) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/sites/www.freke.com/html/index.php on line 44

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/lavridsen/public_html/magpierss/rss_fetch.inc' (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/sites/www.freke.com/html/index.php on line 44